Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"nie reagować na" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie reagować na" po polsku

nie reagować na

czasownik
 1. ignore , ***
  • ignorować, nie reagować na (coś), nie zwracać uwagi (o zachowaniu) [przechodni]
   Ignore her, she just wants to upset you. (Nie zwracaj na nią uwagi, ona chce cię tylko zdenerwować.)
   The boy ignored his parents' request. (Chłopiec zignorował prośbę swoich rodziców.)
phrasal verb
 1. respond to something ***
  • odpowiadać na coś, reagować na coś
   to reply to something, to answer something
   I will respond to her letter in the evening. (Odpowiem na jej list wieczorem.)
   I asked Jane to leave but she didn't respond to my request. (Poprosiłem Jane, żeby wyszła, ale nie zareagowała na moją prośbę.)
czasownik
 1. be responsive to something  
czasownik
 1. react to *  

powered by  eTutor logo