Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"nie słyszeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie słyszeć" po polsku

nie słyszeć

phrasal verb
 1. drone out
obrazek do "hear" po polsku
czasownik
 1. hear , *****
  • słyszeć, usłyszeć [przechodni/nieprzechodni]
   Sorry, I can't hear you. (Przepraszam, nie słyszę cię.)
   Suddenly, she heard a voice outside. (Ona nagle usłyszała głos na zewnątrz.)
   Hearing that she's never loved me was the worst thing in my life. (Usłyszenie, że nigdy mnie nie kochała, było najgorszą rzeczą w moim życiu.)
   Hearing these words makes me the happiest man in the world. (Usłyszenie tych słów czyni ze mnie najszczęśliwszego człowieka na świecie.)
   link synonim: catch
czasownik
 1. hear that **
  • usłyszeć, że
   Good to hear that two of my kids are working so hard. (Miło jest usłyszeć, że dwoje z moich dzieci ciężko pracuje.)
   How often do we hear that people just don't care? (Jak często słyszymy, że ludzi po prostu nic nie obchodzi?)
 2. catch *****
  • usłyszeć, złapać (np. czyjeś imię, numer telefonu) [przechodni]
   Can you repeat your name, please? I didn't catch it. (Czy możesz powtórzyć jak masz na imię? Nie usłyszałam.)
   I caught her name but then I forgot it. (Usłyszałem jej imię, ale później je zapomniałam.)
   link synonimy: hear, get

powered by  eTutor logo