"nie dostrzegać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie dostrzegać" po polsku

nie dostrzegać

czasownik
 1. overlook , **
  • pominąć, pomijać, nie dostrzegać (np. osoby, problemu) [TRANSITIVE]
   We should not, however, overlook consumers who make their own choices about food. (Nie powinniśmy jednak pomijać konsumentów, którzy sami dokonują wyborów żywieniowych.)
   We must not overlook the matter of teaching tolerance. (Nie wolno nam pominąć konieczności uczenia tolerancji.)
czasownik
 1. spot , ****
  • dostrzegać, zauważać (zobaczyć coś, co jest trudne do zauważenia) [TRANSITIVE]
   A policeman spotted a man stealing a car. (Policjant zauważył mężczyznę kradnącego samochód.)
   The coach spotted my potential and I'm on the team. (Trener dostrzegł mój potencjał i jestem w drużynie.)
 2. tell *****
 3. sight ***
  • dostrzegać (zwłaszcza z daleka) [TRANSITIVE]
   I sighted the shirt I wanted to buy from afar. (Dostrzegłem koszulę, którą chciałem kupić, z daleka.)
   She sighted her friend and waved to her. (Ona dostrzegła swoją przyjaciółkę i pomachała do niej.)
 4. detect **
 5. discern * , decern old use
 6. clock ***
 7. descry
phrasal verb
 1. see in ***
phrasal verb
 1. make something out * , make out something *
  • dostrzegać coś, dosłyszeć coś
   I didn't make out his final words. (Nie dosłyszałam jego ostatnich słów.)
   I can't make out anything in this fog. (Nie mogę niczego dostrzec w tej mgle.)
czasownik
 1. spy **
 2. espy
phrasal verb
 1. pick something out  
  I picked my child out in the crowd. (Dostrzegłem swoje dziecko w tłumie.)
  My father is so tall that I easily picked him out on the street. (Mój tata jest tak wysoki, że łatwo go dostrzegłem na ulicy.)
idiom
 1. come to somebody's attention

Powiązane zwroty — "nie dostrzegać"

przymiotnik
dostrzegalny = visible +6 znaczeń
rzeczownik
dostrzeganie = detection +5 znaczeń
idiom
być ślepym (nie dostrzegać czegoś oczywistego) = be blind
być ślepym na coś (nie dostrzegać czegoś) = be blind to something

powered by  eTutor logo