TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"opuścić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opuścić coś" po polsku

obrazek do "get out" po polsku
phrasal verb
 1. get out ****
 2. get off **
  • wyjechać, opuścić
   She got off the city after the accident. (Po wypadku wyjechała z miasta.)
   He got off the office an hour ago. (Opuścił biuro godzinę temu.)
   I can't stay here, I have to get off the city. (Nie mogę tu zostać, muszę wyjechać z miasta.)
 3. knock down
 4. roar off
 5. run out on
 6. shuffle off
czasownik
 1. miss *****
 2. lose *****
 3. strand **
 4. evacuate *
 5. relinquish
 6. forsake
 7. elide
 8. skiddoo

opuścić coś

phrasal verb
 1. leave something out
  • pominąć coś, opuścić coś
   I think I might have left something out. (Myślę, że mogłem coś pominąć.)
   No key matters can be left out of this discussion. (Żadne kluczowe sprawy nie mogą zostać pominięte w tej dyskusji.)
   He has been left out of the team. (On został wyłączony z drużyny.)
 2. miss something out
 3. wind something down
  • opuścić coś (np. szybę w samochodzie)  BrE
   Wind the window down, I can't hear you. (Opuść szybę, nie słyszę cię.)
 4. dip out on something
 1. absent from something
obrazek do "leave" po polsku
czasownik
 1. leave *****
  • wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce) [przechodni/nieprzechodni]
   I must leave in ten minutes. (Muszę wyjść w ciągu dziesięciu minut.)
   She hasn't left her house for 10 years. (Ona nie wyszła z domu od 10 lat.)
   The best thing for you to do is to leave. (Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.)
 2. abandon ***
  • porzucać, opuszczać [przechodni]
   When Jack abandoned his family, the police went looking for him. (Kiedy Jack porzucił swoją rodzinę, policja zaczęła go szukać.)
   She had to abandon her idea of going to college because she was too poor. (Ona musiała porzucić swój pomysł pójścia do szkoły wyższej, bo była zbyt biedna.)
   Her grandparents abandoned Poland in the 1950s. (Jej dziadkowie opuścili Polskę w latach 50.)
   All young people abandoned this city. (Wszyscy młodzi ludzie opuścili to miasto.)
 3. off , *****
 4. desert ***
  • opuszczać, zostawiać, porzucać [przechodni]
   They had to desert their house when the war started. (Oni musieli opuścić swój dom, kiedy rozpoczęła się wojna.)
   Our friends deserted us when we needed them the most. (Nasi przyjaciele opuścili nas gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy.)
 5. retire ***
  • opuszczać, odchodzić oficjalnie [nieprzechodni]
   He retired from Formula One after a serious accident. (On odszedł z Formuły 1 po poważnym wypadku.)
   This actor retired from my favourite TV series after ten years. (Ten aktor po dziesięciu latach odszedł z mojego ulubionego serialu telewizyjnego.)
 6. stir , ***
 7. quit ***
 8. go , *****
 9. move out *
 10. vacate
 11. depart oficjalnie **
 12. recline
  • pochylać skośnie, opuszczać (oparcie fotela)
   When she reclined the back of the seat I couldn't move. (Kiedy pochyliła skośnie siedzenie, nie mogłem się ruszyć.)
 13. desolate termin literacki
 14. slacken
 15. decamp
  • wyjeżdżać (nagle), opuszczać (w pośpiechu) oficjalnie
   Villagers decamped before the fighting began. (Mieszkańcy wsi wyjechali w pośpiechu przed rozpoczęciem się walk.)
 16. bag ****
  • opuszczać (jakąś uroczystość)  AmE slang [przechodni]
   I decided to bag the French class, because I don't like the new teacher. (Zdecydowałem się zwiać z lekcji francuskiego, bo nie lubię nowego nauczyciela.)
 17. retrocede
phrasal verb
 1. go away **
 2. pull out **  
  He pulled out his hometown to earn money. (On opuścił swoje rodzinne miasto by zarabiać pieniądze.)
  She will pull out the country to seek a better place for herself. (Ona opuści kraj, żeby szukać dla siebie lepszego miejsca.)
 3. lower down  
czasownik
 1. skip something **
  • opuszczać coś, pomijać coś
   to omit or eliminate something
   Let's skip the introduction. (Pomińmy wstęp.)
   Skip the niceness, I know you don't like me. (Pomiń uprzejmości, wiem, że mnie nie lubisz.)
phrasal verb
 1. jack something in
idiom
 1. be at somebody's side , stay by somebody's side , not leave somebody's side