BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spuścić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spuścić" po polsku

spuścić

phrasal verb
 1. let down
  • spuścić (np. powietrze z opony albo dmuchanego materaca)
   You let the tyres down when nobody was looking. (Ty spuściłeś powietrze z opon, kiedy nikt nie patrzył.)
   She let the mattress down and packed it into her backpack. (Ona spuściła powietrze z materaca i spakowała go do swojego plecaka.)
 2. draw something off
czasownik
 1. lower ****
  • spuszczać, zniżać (np. głowę) [przechodni]
   She had to lower her head to get through the door. (Ona musiała zniżyć głowę, żeby przejść przez drzwi.)
 2. droop
  • spuszczać (np. głowę)
   He drooped his head, ashamed of what he did. (On spuścił głowę, zawstydzony tym, co zrobił.)
   His shoulders drooped when she broke up with him. (Jego ramiona opadły, kiedy ona z nim zerwała.)
 3. uncouple
 4. lour
phrasal verb
 1. pull down
 2. cast off

Powiązane zwroty — "spuścić"

phrasal verb
czasownik
inne
idiom
rzeczownik
spuścizna = heritage +2 znaczenia
inne

"spuścić" — Słownik kolokacji angielskich

let down kolokacja
 1. let czasownik + down particle = spuścić (np. powietrze z opony albo dmuchanego materaca)
  Bardzo silna kolokacja

  Good field workers but not the sort of people you would let your hair down with.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo