Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"puszczać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "puszczać coś" po polsku

czasownik
 1. let *****
  • dopuszczać, puszczać (pozwolić przejść, podejść) [przechodni]
   I won't let him near you. (Nie dopuszczę go do ciebie.)
   Don't let me near food, I'm on a diet. (Nie dopuszczaj mnie blisko jedzenia, jestem na diecie.)
 2. fly ****
  • wypuszczać, puszczać (latawiec) [przechodni]
   It's windy today so we can fly the kites. (Jest dzisiaj wietrznie, więc możemy puszczać latawce.)
   Father, let's fly the kite. Please! (Tato, wypuśćmy latawiec. Proszę!)
 3. unhand dawne użycie  
 1. let go **
  • puszczać, wypuszczać, odpuszczać
   I just want to hold him and never let go. (Chcę go trzymać i nigdy nie puszczać.)
   Once you give her a job she won't let go. (Jak tylko dasz jej pracę, ona nie odpuści.)
phrasal verb
 1. push forth

puszczać coś

phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. snap ***
  • puścić (o nerwach) [nieprzechodni]
   She snapped when she heard it. (Puściły jej nerwy, kiedy to usłyszała.)
   Seeing them together was too much for me - my nerves snapped. (Zobaczenie ich razem to było dla mnie za dużo - puściły mi nerwy.)
 2. uncling
czasownik
 1. be a goer

Powiązane zwroty — "puszczać coś"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przypuszczenie = assumption +2 znaczenia
przepustka = pass +2 znaczenia
spuścizna = heritage +1 znaczenie