"załączać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załączać coś" po polsku

czasownik
 1. enclose * , także: inclose
  • załączać, dołączać (np. wkładać do koperty wraz z listem) [przechodni]
   to attach, to include
   I enclosed my CV to the letter. (Dołączyłem do listu moje CV.)
   Please find enclosed the documents for Mr. Stone. (Załączam dokumenty dla pana Stone.)
 2. attach ***
  • załączać, przyłączać, dołączać (np. pliki komputerowe lub dokumenty) [przechodni]
   to enclose a document to a letter or e-mail
   I attached some pictures to this e-mail. (Załączyłam kilka zdjęć do tego e-maila.)
   My secretary attached some documents to the file. (Moja sekretarka dołączyła kilka dokumentów do kartoteki.)
   The reports were attached to the previous email. (Raporty zostały dołączone do poprzedniego maila.)
 3. accompany ***
  • załączać (coś do czegoś), stanowić dodatek (do czegoś) [przechodni]
   This belt accompanies that coat. (Ten pasek stanowi dodatek do tamtego płaszcza.)
   I found a small note, which he accompanied to the flowers. (Znalazłam mały liścik, który załączył do kwiatów.)
 4. inset

załączać coś

phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. subjoin

Powiązane zwroty — "załączać coś"

rzeczownik
załącznik = attachment +7 znaczeń
czasownik
przyłączyć = annex +1 znaczenie
phrasal verb

powered by  eTutor logo