"przypuszczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypuszczenie" po polsku

przypuszczenie

rzeczownik
 1. assumption ***
  • przypuszczenie, założenie [policzalny]
   when you accept something is true although you are not sure about it
   You hurt his feelings with your mistaken assumptions. (Zraniłeś jego uczucia swoimi mylnymi założeniami.)
   My assumption was that they wanted to come with us. (Moim założeniem było, że oni chcą iść z nami.)
   It was only a foolish assumption. (To było tylko niemądre przypuszczenie.)
 2. guess ****
  • przypuszczenie, domysł [policzalny]
   He may be sleeping now, but it's just my guess. (On może teraz spać, ale to tylko mój domysł.)
   "What are your guesses?" "I think it was Robert who killed her." ("Jakie są twoje przypuszczenia?" "Myślę, że to Robert ją zabił.")
 3. presumption
  • przypuszczenie, założenie, mniemanie
   Parents buying toys this Christmas have a presumption of safety. (Rodzice, którzy kupują dzieciom zabawki na Boże Narodzenie, robią to z przekonaniem, że są one bezpieczne.)
 4. conjecture
 5. supposition
 6. educated guess
 7. surmise
 8. sus
czasownik
 1. challenge an assumption
obrazek do "believe" po polsku obrazek do "guess" po polsku
czasownik
 1. believe *****
 2. assume , ****
 3. think *****
 4. suppose , *** , także: s'pose potocznie   [przechodni/nieprzechodni]
  I suppose she will be late. (Przypuszczam, że ona się spóźni.)
  I suppose you're right. (Przypuszczam, że masz rację.)
  zobacz także: suspect
 5. imagine ****   [przechodni]
  I imagine he will be very angry. (Przypuszczam, że on będzie bardzo zły.)
  Let's imagine you were right. (Przypuśćmy, że miałeś rację.)
 6. guess ****
  • sądzić, przypuszczać
   Well, I guess she will never go out with you again. (Cóż, przypuszczam, że ona już nigdy się z tobą nie umówi.)
   I guess it might be the truth. (Przypuszczam, że to może być prawda.)
 7. suspect ***
  • obawiać się, przypuszczać [przechodni]
   I suspect she won't recover by next week. (Obawiam się, że ona nie wyzdrowieje do przyszłego tygodnia.)
   They suspect that she is lying to them. (Przypuszczają, że ona ich okłamuje.)
 8. presume *
 9. reckon *
  • myśleć, sądzić, przypuszczać potocznie [przechodni]
   I reckon she'll come. (Sądzę, że ona przyjdzie.)
   Do you reckon we'll leave tomorrow? (Myślisz, że wyjedziemy jutro?)
   This house is huge. I reckon it must have cost a fortune. (Ten dom jest ogromny. Przypuszczam, że musiał kosztować majątek.)
   link synonim: think
 10. posit
 11. conjecture
 12. surmise
 13. fancy **
 14. wis

powered by  eTutor logo