"zapuścić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapuścić" po polsku

zapuścić

czasownik
 1. neglect **
  • zaniedbać, zapuścić (np. ogród, wygląd) [TRANSITIVE]
   She takes care of the house but she neglects the garden. (Ona dba o dom, ale zaniedbuje ogród.)
   He neglected his look after the divorce. (Po rozwodzie zaniedbał swój wygląd.)
   I'm going to the hairdresser's because I neglected my hair. (Idę do fryzjera, ponieważ zaniedbałem swoje włosy.)
czasownik
 1. grow *****
  • zapuszczać (np. włosy, brodę) [TRANSITIVE]
   He's growing a beard. (On zapuszcza brodę.)
   I'm growing my hair in order to give it to charity. (Zapuszczam włosy, aby oddać je na cele dobroczynne.)
 2. sprout *
  • zapuszczać (włosy, brodę)
   John has sprouted a beard. (John zapuścił brodę.)

powered by  eTutor logo