"puścić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "puścić" po polsku

puścić

czasownik
 1. snap ***
  • puścić (o nerwach) [INTRANSITIVE]
   She snapped when she heard it. (Puściły jej nerwy, kiedy to usłyszała.)
   Seeing them together was too much for me - my nerves snapped. (Zobaczenie ich razem to było dla mnie za dużo - puściły mi nerwy.)
 2. uncling
czasownik
 1. let go of something  
  She let go of his hand. (Ona puściła jego rękę.)
 2. lose your hold on something  
idiom
 1. leave go of something  
czasownik
 1. let *****
  • dopuszczać, puszczać (pozwolić przejść, podejść) [TRANSITIVE]
   I won't let him near you. (Nie dopuszczę go do ciebie.)
   Don't let me near food, I'm on a diet. (Nie dopuszczaj mnie blisko jedzenia, jestem na diecie.)
 2. fly ****
  • wypuszczać, puszczać (latawiec) [TRANSITIVE]
   It's windy today so we can fly the kites. (Jest dzisiaj wietrznie, więc możemy puszczać latawce.)
   Father, let's fly the kite. Please! (Tato, wypuśćmy latawiec. Proszę!)
 3. unhand old use  
 1. let go **
  • puszczać, wypuszczać, odpuszczać
   I just want to hold him and never let go. (Chcę go trzymać i nigdy nie puszczać.)
   Once you give her a job she won't let go. (Jak tylko dasz jej pracę, ona nie odpuści.)
phrasal verb
 1. push forth
phrasal verb
 1. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. be a goer

Powiązane zwroty — "puścić"

phrasal verb
czasownik
idiom
rzeczownik
przepustka = pass +4 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo