ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"dopuścić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dopuścić coś" po polsku

phrasal verb
 1. let somebody in *

dopuścić coś

czasownik
 1. admit evidence , admit something in evidence
  • dopuścić coś (jako dowód w sprawie sądowej)
czasownik
 1. let *****
  • dopuszczać, puszczać (pozwolić przejść, podejść) [TRANSITIVE]
   I won't let him near you. (Nie dopuszczę go do ciebie.)
   Don't let me near food, I'm on a diet. (Nie dopuszczaj mnie blisko jedzenia, jestem na diecie.)
 2. allow *****
  • dopuszczać, uznawać [TRANSITIVE]
   The Netherlands allow gay marriage. (Holandia dopuszcza małżeństwa homoseksualne.)
   We don't allow these seals. (Nie uznajemy tych pieczęci.)
 3. admit ****
  • dopuszczać, przyjmować (kogoś do jakiejś organizacji) formal [TRANSITIVE]
   They admitted him to a secret society. (Oni przyjęli go do tajnego stowarzyszenia.)
   We can't admit you if you are not over 18. (Nie możemy cię przyjąć, jeżeli nie masz skończonych 18 lat.)
czasownik
 1. commit ***
  • popełniać, dopuszczać się [TRANSITIVE]
   They will arrest you if you commit a crime. (Oni cię aresztują jeśli popełnisz przestępstwo.)
   I don't understand why he committed suicide. (Nie rozumiem dlaczego popełnił samobójstwo.)
   He committed four murders and didn't feel guilty. (On popełnił cztery morderstwa i nie czuł się winny.)
   He committed adultery with a married woman. (On dopuścił się cudzołóstwa z zamężną kobietą.)
 2. indulge *

"dopuścić coś" — Słownik kolokacji angielskich

admit evidence kolokacja
 1. admit czasownik + evidence rzeczownik = dopuścić coś (jako dowód w sprawie sądowej)
  Luźna kolokacja

  If a judge decides to admit evidence where there has been a breach, he should give reasons.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo