"skip something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "skip something" po angielsku

skip something **

czasownik
 1. opuszczać coś, pomijać coś
  to omit or eliminate something
  Let's skip the introduction. (Pomińmy wstęp.)
  Skip the niceness, I know you don't like me. (Pomiń uprzejmości, wiem, że mnie nie lubisz.)
rzeczownik
 1. kapitan, dowódca informal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pilfer not their mirth and
rzeczownik
 1. kontener (na śmieci, odpadki), śmietnik

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podskok, podryg
  The fence was low enough to pass it with a skip. (Płot był na tyle niski, że można było go ominąć podskokiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. podskakiwać, podrygiwać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  You could see how happy he was, he was skipping and smiling all the time. (Mogłeś zobaczyć, jaki był szczęśliwy, cały czas podskakiwał i się uśmiechał.)
  She skipped happily along the river. (Ona wesoło podskakiwała wzdłuż rzeki.)
  He skipped in place to warm himself up. (On podskakiwał w miejscu by się rozgrzać.)
 2. unikać (obowiązków), pomijać (pewne czynności) [TRANSITIVE]
  Let's skip the pleasantries. (Darujmy sobie uprzejmości.)
 3. przeskakiwać (z tematu na temat) [INTRANSITIVE]
  He skipped right to the main topic of the meeting. (On przeskoczył od razu do głównego tematu spotkania.)
 4. skakać (przez skakankę) [INTRANSITIVE]
  Skip the rope, it's a great cardio exercise. (Skacz przez skakankę, to jest świetne ćwiczenie kardio.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wagarować [TRANSITIVE]
  We decided to skip tomorrow and go to the park. (Postanowiliśmy jutro wagarować i pójść do parku.)
  He's been ditching for a week now. (On wagaruje już od tygodnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo