GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"opuszczać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opuszczać coś" po polsku

obrazek do "leave" po polsku
czasownik
 1. leave *****
 2. abandon ***
  • porzucać, opuszczać [przechodni]
   When Jack abandoned his family, the police went looking for him. (Kiedy Jack porzucił swoją rodzinę, policja zaczęła go szukać.)
   She had to abandon her idea of going to college because she was too poor. (Ona musiała porzucić swój pomysł pójścia do szkoły wyższej, bo była zbyt biedna.)
   Her grandparents abandoned Poland in the 1950s. (Jej dziadkowie opuścili Polskę w latach 50.)
   All young people abandoned this city. (Wszyscy młodzi ludzie opuścili to miasto.)
 3. off , *****
 4. desert ***
  • opuszczać, zostawiać, porzucać [przechodni]
   They had to desert their house when the war started. (Oni musieli opuścić swój dom, kiedy rozpoczęła się wojna.)
   Our friends deserted us when we needed them the most. (Nasi przyjaciele opuścili nas gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy.)
  • wyjeżdżać, opuszczać (np. małe miasteczko) [przechodni]
   We deserted our hometown and moved to London. (Opuściliśmy nasze rodzinne miasteczko i przeprowadziliśmy się do Londynu.)
   All people deserted this town after a huge fire. (Wszyscy ludzie opuścili to miasto po ogromnym pożarze.)
   He deserted his old house and moved to another city. (Zostawił swój stary dom i przeprowadził się do innego miasta.)
   link synonim: abandon
  • opuszczać (np. natchnienie, pewność siebie) [przechodni]
   Suddenly, my confidence deserted me. (Nagle moja pewność siebie opuściła mnie.)
   I can't write a poem. My inspiration has deserted me. (Nie mogę napisać wiersza. Opuściła mnie moja inspiracja.)
 5. retire ***
  • opuszczać, odchodzić oficjalnie [nieprzechodni]
   He retired from Formula One after a serious accident. (On odszedł z Formuły 1 po poważnym wypadku.)
   This actor retired from my favourite TV series after ten years. (Ten aktor po dziesięciu latach odszedł z mojego ulubionego serialu telewizyjnego.)
 6. stir , ***
 7. quit ***
 8. go , *****
 9. evacuate *
 10. move out *
 11. vacate
 12. depart oficjalnie **
 13. recline
  • pochylać skośnie, opuszczać (oparcie fotela)
   When she reclined the back of the seat I couldn't move. (Kiedy pochyliła skośnie siedzenie, nie mogłem się ruszyć.)
 14. desolate termin literacki
 15. slacken
 16. decamp
  • wyjeżdżać (nagle), opuszczać (w pośpiechu) oficjalnie
   Villagers decamped before the fighting began. (Mieszkańcy wsi wyjechali w pośpiechu przed rozpoczęciem się walk.)
 17. elide
 18. bag ****
  • opuszczać (jakąś uroczystość)  AmE slang [przechodni]
   I decided to bag the French class, because I don't like the new teacher. (Zdecydowałem się zwiać z lekcji francuskiego, bo nie lubię nowego nauczyciela.)
 19. retrocede
phrasal verb
 1. go away **
 2. pull out **  
  He pulled out his hometown to earn money. (On opuścił swoje rodzinne miasto by zarabiać pieniądze.)
  She will pull out the country to seek a better place for herself. (Ona opuści kraj, żeby szukać dla siebie lepszego miejsca.)
 3. knock down
 4. lower down  
rzeczownik
 1. retroceding

opuszczać coś

czasownik
 1. skip something **
  • opuszczać coś, pomijać coś
   to omit or eliminate something
   Let's skip the introduction. (Pomińmy wstęp.)
   Skip the niceness, I know you don't like me. (Pomiń uprzejmości, wiem, że mnie nie lubisz.)
phrasal verb
 1. jack something in
obrazek do "get out" po polsku
phrasal verb
 1. get out ****
 2. get off **
  • wyjechać, opuścić
   She got off the city after the accident. (Po wypadku wyjechała z miasta.)
   He got off the office an hour ago. (Opuścił biuro godzinę temu.)
   I can't stay here, I have to get off the city. (Nie mogę tu zostać, muszę wyjechać z miasta.)
 3. roar off
 4. run out on
 5. shuffle off
czasownik
 1. miss *****
 2. lose *****
 3. strand **
 4. relinquish
 5. forsake
 6. skiddoo
phrasal verb
 1. leave something out
  • pominąć coś, opuścić coś
   I think I might have left something out. (Myślę, że mogłem coś pominąć.)
   No key matters can be left out of this discussion. (Żadne kluczowe sprawy nie mogą zostać pominięte w tej dyskusji.)
   He has been left out of the team. (On został wyłączony z drużyny.)
 2. miss something out
 3. wind something down
  • opuścić coś (np. szybę w samochodzie)  BrE
   Wind the window down, I can't hear you. (Opuść szybę, nie słyszę cię.)
 4. dip out on something
 1. absent from something

Powiązane zwroty — "opuszczać coś"

przymiotnik
pusty = empty +10 znaczeń
opuszczony = abandoned +7 znaczeń
czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
opuszczenie = abandonment +1 znaczenie