BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce)

leave

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

leave = wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I must leave in ten minutes. = Muszę wyjść w ciągu dziesięciu minut.