BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"przeoczyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeoczyć coś" po polsku

czasownik
 1. overlook , **
  • przeoczyć (np. detal, błąd) [TRANSITIVE]
   You can't overlook anything when you're looking for the truth. (Nie możesz przeoczyć niczego kiedy poszukujesz prawdy.)
   He overlooked a misspelled word. (On przeoczył źle napisany wyraz.)
 2. omit *
 3. look past
  • przeoczyć, nie zwrócić uwagi
   I looked past her mistakes. (Nie zwracałem uwagi na jej błędy.)
   He looked past that stop sign! (On przeoczył tamten znak stop!)
 1. miss out on something

przeoczyć coś

phrasal verb
 1. miss something out
idiom
 1. miss a thing
  • przegapić coś, przeoczyć coś
   Everything's wrong. I must have missed a thing. (Wszystko jest źle. Musiałem coś przeoczyć.)
   I don't wanna miss a thing. (Nie chcę niczego przegapić.)
 2. miss a trick  
czasownik
 1. mislook  

"przeoczyć coś" — Słownik kolokacji angielskich

miss a thing kolokacja
 1. miss czasownik + thing rzeczownik = przegapić coś, przeoczyć coś
  Zwykła kolokacja

  I didn't miss a thing the first time and if possible even less the next two.

  Podobne kolokacje:
miss a trick kolokacja
 1. miss czasownik + trick rzeczownik = przeoczyć coś
  Luźna kolokacja

  And couldn't the theatre industry be missing a trick here?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo