"negatywna odpowiedź" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "negatywna odpowiedź" po polsku

negatywna odpowiedź

rzeczownik
  1. negative response

"negatywna odpowiedź" — Słownik kolokacji angielskich

negative response kolokacja
  1. negative przymiotnik + response rzeczownik = negatywna odpowiedź, odmowa
    Bardzo silna kolokacja

    He also gave a very negative response to Bush's foreign policy.

powered by  eTutor logo