PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"odpowiedź negatywna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiedź negatywna" po polsku

odpowiedź negatywna

rzeczownik
 1. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE
  • odpowiedź negatywna, odmowa (nie)
   My request met with a negative. (Moja prośba spotkała się z odmową.)
   I asked for permission to see the files and I got a negative. (Poprosiłem o pozwolenie na zobaczenie dokumentów i otrzymałem odmowę.)
 2. negative reply  
 3. answer in the negative   oficjalnie

"odpowiedź negatywna" — Słownik kolokacji angielskich

negative reply kolokacja
 1. negative przymiotnik + reply rzeczownik = odpowiedź negatywna
  Luźna kolokacja

  As always when Angie asked for something, her mind had already eliminated the possibility of a negative reply.