"only reply" — Słownik kolokacji angielskich

only reply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyna odpowiedź
  1. only przymiotnik + reply rzeczownik
    Silna kolokacja

    The only reply was the sound of footsteps running away.

    Podobne kolokacje: