"immediate reply" — Słownik kolokacji angielskich

immediate reply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa odpowiedź
  1. immediate przymiotnik + reply rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    TI1 settle at half a million, no more," came back the immediate reply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo