BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"tak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tak" po polsku

tak

obrazek do "yes" po polsku
wykrzyknik
 1. yes *****  
  To me, yes. (Dla mnie, tak.)
  Yes, but what? (Tak, ale co?)
  "Do you speak English?" "Yes, a little." ("Czy mówisz po angielsku?" "Tak, trochę.")
  Yes, I love you. (Tak, kocham cię.)
 2. oh , *****
 3. yeh  
 4. right ***** , także: r. ***
  • dobrze, tak, prawda (używane w pytaniach jako potwierdzenie) spoken
  • tak (używane jako wtrącenie w celu zwrócenia uwagi słuchacza) spoken
przysłówek
 1. so *****
  • tak, taki
   It was so embarrassing. (To było takie upokarzające.)
 2. that *****
  • tak, aż, że aż, do tego stopnia, tyle
   Why are you behaving like that? (Dlaczego się tak zachowujesz?)
   We have three times that many students. (Mamy trzy razy tyle uczniów.)
   He's not that stupid! (On nie jest aż tak głupi!)
 3. no *****
  • tak (używane do wyrażenia zgody ze zdaniem przeczącym) spoken
 4. yah   informal
 5. yea   spoken
 6. yeah   spoken
 7. yup
 8. yep informal , yeppers informal
 9. aye old use , także: ay old use
  • tak (używanie w czasie głosowań)
  • tak, oczywiście (używane szczególnie w Szkocji)
idiom
 1. that way ***
  • w ten sposób, tak
   I hired a nanny, that way we have more time for ourselves. (Zatrudniłem nianię, w ten sposób mamy więcej czasu dla siebie.)
   Don't talk to her that way. (Nie mów do niej w ten sposób.)
   zobacz także: this way
 2. this way ***
  • w ten sposób, tak
   Can we do it this way? (Czy możemy tak to zrobić?)
   Why did we part this way? (Dlaczego rozstaliśmy się w ten sposób?)
   zobacz także: that way
 1. very well **   formal
  "Have you posted the letter?" "Very well." ("Czy wysłałeś list?" "Tak.")
  "Can I use your phone?" "Very well." ("Czy mogę użyć twojego telefonu?" "Tak.")
 1. in this way
rzeczownik
 1. yes *****
  • tak (odpowiedź twierdząca) [COUNTABLE]
   Is that a yes or a no? (Więc tak czy nie?)
 2. yea
 3. yer
przymiotnik
 1. this **
  • tak, taki (np. duży, długi) spoken
   That snake was this long! (Tamten wąż był taki długi!)
 1. not that ***
przysłówek
 1. about ***** , abt (skrót) informal
  • bez celu, tak sobie (np. przebywać gdzieś)
   "Where were you?" "Oh, I was just walking about." ("Gdzie byłeś?" "Och, tak sobie chodziłem.")
   I was walking about because I was sad. (Chodziłem bez celu, bo byłem smutny.)
przymiotnik
 1. so-so
przysłówek
 1. the same *****
  • tak samo, identycznie, bez zmian
   "How does your mother feel?" "The same." ("Jak czuje się twoja matka?" "Bez zmian.")
   "How's life?" "The same." ("Jak życie?" "Bez zmian.")
   He wanted the war to end, the same as Wally. (Chciał, żeby skończyła się wojna, tak samo jak Wally.)
 2. as *****
  • równie, tak samo, tak jak
   I'm as tall as my brother. (Jestem tak samo wysoki jak mój brat.)
   She is as tall as John. (Ona jest tak wysoka jak John.)
 3. equally ***
  • jednakowo, równie, tak samo (bez faworyzowania)
   His idea is equally impressive. (Jego pomysł jest równie imponujący.)
   They treat their children equally. (Oni traktują swoje dzieci jednakowo.)
  • tak samo, równie (w równym stopniu)
   The interests of each country were considered to be equally important. (Interesy każdego z krajów były uważane za równie ważne.)
   He is equally good at maths and chemistry. (On jest tak samo dobry w matematyce i chemii.)
 4. alike **
 5. for that matter
 6. in lockstep
 7. same here , samesies American English slang
 8. ditto
idiom
 1. for all the world , także: for the world
 2. by the same token

Powiązane zwroty — "tak"

przysłówek
inne
przyimek
spójnik
particle
określnik
zaimek
czasownik
posłuchać (zrobić tak, jak ktoś sugeruje) = listen
skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi) = dumb down
zakrzyczeć kogoś (tak że nie słychać, co mówi) = shout somebody down
inne
rzeczownik
przymiotnik
taki sam = the same +3 znaczenia
phrasal verb
wyłożyć coś (tak, żeby było bardziej zrozumiałe) = break something down , także: break down something
idiom

"tak" — Słownik kolokacji angielskich

in this way kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a way
 1. in przyimek + way rzeczownik = tak, w ten sposób
  Luźna kolokacja

  She was everything he had ever wanted in a woman and way more.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo