"bez celu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bez celu" po polsku — Słownik angielsko-polski

bez celu

przysłówek
 1. about *****
  • bez celu, tak sobie (np. przebywać gdzieś)
   "Where were you?" "Oh, I was just walking about." ("Gdzie byłeś?" "Och, tak sobie chodziłem.")
   I was walking about because I was sad. (Chodziłem bez celu, bo byłem smutny.)
 2. vaguely *
 3. in vain  
 4. aimlessly  

"bez celu" — Słownik kolokacji angielskich

without purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez celu
 1. without przyimek + purpose rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  But without a strong reason or purpose, anything in life is hard.

  Podobne kolokacje:
without a goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez celu
 1. without przyimek + goal rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  So, I think we went 2 games without a goal from open play.

  Podobne kolokacje:
without aim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez celu
 1. without przyimek + aim rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Men and women, terrified, running without aim or purpose, thinking only to escape the unknown.

  Podobne kolokacje: