PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"bez celu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bez celu" po polsku

bez celu

przysłówek
 1. about *****
  • bez celu, tak sobie (np. przebywać gdzieś)
   "Where were you?" "Oh, I was just walking about." ("Gdzie byłeś?" "Och, tak sobie chodziłem.")
   I was walking about because I was sad. (Chodziłem bez celu, bo byłem smutny.)
 2. vaguely *
  • z roztargnieniem, bezwiednie (uśmiechnąć się), odruchowo (wykonać gest), bez celu (szwendać się)
   When we first met, he shook my hand vaguely. (Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, odruchowo uścisnął mi rękę.)
 3. in vain  
 4. aimlessly  

"bez celu" — Słownik kolokacji angielskich

without purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez celu
 1. without przyimek + purpose rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  But without a strong reason or purpose, anything in life is hard.

  Podobne kolokacje:
without a goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez celu
 1. without przyimek + goal rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  So, I think we went 2 games without a goal from open play.

  Podobne kolokacje:
without aim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez celu
 1. without przyimek + aim rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Men and women, terrified, running without aim or purpose, thinking only to escape the unknown.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo