"równie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "równie" po polsku

równie

przysłówek
 1. as *****
  • równie, tak samo, tak jak
   I'm as tall as my brother. (Jestem tak samo wysoki jak mój brat.)
   She is as tall as John. (Ona jest tak wysoka jak John.)
 2. equally ***
  • jednakowo, równie, tak samo (bez faworyzowania)
   His idea is equally impressive. (Jego pomysł jest równie imponujący.)
   They treat their children equally. (Oni traktują swoje dzieci jednakowo.)
  • tak samo, równie (w równym stopniu)
   The interests of each country were considered to be equally important. (Interesy każdego z krajów były uważane za równie ważne.)
   He is equally good at maths and chemistry. (On jest tak samo dobry w matematyce i chemii.)

powered by  eTutor logo