Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"up to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "up to something" po angielsku

przysłówek
 1. aż do czegoś
  There was a restaurant here up to 2005 but it closed that year. (Aż do 2005 roku była tu restauracja, ale zamknięto ją tamtego roku.)
  We were happy up until he cheated on me. (Byliśmy szczęśliwi aż do momentu, kiedy mnie zdradził.)

up to something *****

przysłówek
 1. do czegoś (np. do trzech dni, do dwóch godzin)
  Your package should arrive up to three days. (Twoja paczka powinna przyjść do trzech dni.)
  Take this drug - you'll feel better up to two hours. (Weź ten lek - poczujesz się lepiej w ciągu dwóch godzin.)
  I will be back in up to two hours. (Wrócę do dwóch godzin.)
 2. wystarczająco dobry do czegoś, równie dobry jak coś
  He's not up to my standards. (On nie jest wystarczająco dobry do moich standardów.)
  I'm not up to this job. (Nie jestem wystarczająco dobry do tej pracy.)
  This cake is not up to yours. (To ciasto nie jest równie dobre jak twoje.)
 3. zamierzający coś skrycie, kombinujący coś język mówiony
  You are up to no good, aren't you? (Kombinujesz coś niedobrego, prawda?)
  He's up to something. (On coś kombinuje.)
obrazek do "up" po polsku
przysłówek
 1. w górę
  Put it up there. (Połóż to tam na górze.)
 2. w pionie, do pionu
 3. wzdłuż
 4. na północ
 5. blisko, przy
 6. do (np. do ważniejszego miejsca)
 7. bardziej, wyżej, mocniej
 8. o (np. o punkt, o sekundę) British English
 9. na nogach (nie w łóżku)
 10. używane po czasownikach, by wskazać, że coś jest pocięte, połamane, podzielone na kawałki
  Mark tore up the letter. (Mark podarł list.)
 11. używane po czasownikach, by wskazać, że coś jest zebrane razem
  Can you add up these figures? (Czy możesz pododawać te liczby?)
 12. do góry (np. jakąś stroną do góry, jakąś częścią do góry)
  Put the card right side up. (Połóż tę kartę właściwą stroną do góry.)
 13. powyżej (np. jakiegoś wieku)
przyimek
 1. na górze
 2. w górę (rzeki)
suffiks
 1. używane po czasownikach, by wskazać, że coś jest całkowicie skończone lub wykorzystane
  Our savings have been used up. (Nasze oszczędności się skończyły.)
przymiotnik
 1. skończony, wyczerpany (np. limit czasu)
 2. naprawiony (np. nawierzchnia drogi)
 3. działający (np. komputer, strona internetowa)
 4. optymistyczny, pełen nadziei
czasownik
 1. zwiększyć, podnosić (np. ofertę)
phrasal verb
 1. robić coś, porabiać coś
  What have you been up to recently? (Co ostatnio porabiałeś?)
 2. kombinować coś
  What's he up to this time? (Co on kombinuje tym razem?)
  zobacz także: be up to no good
 3. być wystarczająco dobrym do czegoś
  zobacz także: be equal to something
phrasal verb
 1. obudzić kogoś, zmusić kogoś do wstania z łóżka
  Mom didn't even try to get kids up early during summer. (Mama nawet nie próbowała podczas lata budzić dzieci wcześnie.)
  Why did you get me up from bed? (Dlaczego zmusiłeś mnie do wstania z łóżka?)
  You said you would get me up today but you didn't. (Powiedziałeś, że mnie dzisiaj obudzisz, ale tego nie zrobiłeś.)
czasownik
 1. być na nogach, nie spać
  I've been up all day, I need some rest. (Cały dzień jestem na nogach, potrzebuję trochę odpoczynku.)
  The plumber will come tomorrow at 8, you have to be up. (Hydraulik przyjdzie jutro o 8, musisz być na nogach.)
 2. wzrosnąć (o cenach)
  I think the price of sugar will be up soon. (Myślę, że cena cukru niedługo wzrośnie.)
  The price of the tickets for this film is up. (Wzrosła cena biletów na ten film.)
 3. być postawionym (o namiocie)
  Is my tent up? I want to go to sleep. (Czy mój namiot jest postawiony? Chcę iść spać.)
  You have to wait, your tent is not up yet. (Musisz poczekać, twój namiot nie jest jeszcze postawiony.)
  I hope the tent is up by the time I come back. (Mam nadzieję, że namiot będzie postawiony, gdy już wrócę.)
czasownik
 1. zależeć od kogoś
  You can pay now or later - it's up to you. (Możesz zapłacić teraz lub później - to zależy od ciebie.)
 2. należeć do kogoś (np. jakiś obowiązek, jakaś odpowiedzialność)
  It's up to you to walk the dog. (Twoim obowiązkiem jest wyprowadzanie psa.)
obrazek do "get up" po polsku
phrasal verb
 1. wstać z łóżka
  I got up at 7 this morning. (Wstałem dziś o 7 rano.)
  What time do you usually get up? (O której godzinie zwykle wstajesz?)
 2. podnieść się, podnosić się (do pozycji pionowej), wstawać, wstać
  She got up and turned off the TV. (Ona podniosła się i wyłączyła telewizor.)
  He felt so tired that he couldn't even get up. (On czuł się tak zmęczony, że nie mógł się nawet podnieść.)
 3. wzmagać się (np. wiatr, burza)
  I'm afraid the storm is getting up. (Obawiam się, że burza się wzmaga.)
  The wind got up and it started to rain. (Wiatr wzmógł się i zaczęło padać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. przeskrobać coś (zrobić coś trochę złego, niepoprawnego)
 2. robić coś (często coś, czego inni nie pochwalają), kombinować
phrasal verb
 1. donieść na kogoś
  He had me up to the chief. (On doniósł na mnie do szefa.)
  Were you the one who had me up? (Czy ty jesteś tym, który na mnie doniósł?)

getup , także: get-up

rzeczownik
 1. dziwaczny strój, przebranie potocznie
idiom
 1. mieć erekcję potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. goń się, spadaj, kij ci w dupę język mówiony

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "up to something"

phrasal verb
przyimek
upon , także: upo dawne użycie = od +3 znaczenia
rzeczownik
follow-up to something = ciąg dalszy czegoś, kontynuacja czegoś (książki, filmu, płyty muzycznej)
upper = wierzch, cholewka (buta) +1 znaczenie
upside = potencjał wzrostu (wartości akcji) +1 znaczenie
run-up to something = rozbieg przed czymś (czas przed jakimś ważnym wydarzeniem)
backup = kopia zapasowa (danych na komputerze) +3 znaczenia
czasownik
przymiotnik
inne
inne
przysłówek

powered by  eTutor logo