PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"być postawionym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być postawionym" po polsku

być postawionym

czasownik
 1. be up ***
  • być postawionym (o namiocie)
   Is my tent up? I want to go to sleep. (Czy mój namiot jest postawiony? Chcę iść spać.)
   You have to wait, your tent is not up yet. (Musisz poczekać, twój namiot nie jest jeszcze postawiony.)
   I hope the tent is up by the time I come back. (Mam nadzieję, że namiot będzie postawiony, gdy już wrócę.)
czasownik
 1. put *****
  • postawić, położyć [przechodni]
   He put the book on the table. (On położył książkę na stole.)
   I am going to put her to bed. (Położę ją do łóżka.)
   I can't remember where I put my glasses. (Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłem moje okulary.)
   link synonim: place
  • postawić (np. pytanie) [przechodni]
   She put a wrong thesis. (Ona postawiła nieprawidłową tezę.)
   You have to put a good question. (Musisz postawić dobre pytanie.)
 2. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [przechodni]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
  • postawić (np. kogoś w jakiejś sytuacji) [przechodni]
   He placed me in a situation where I couldn't say no. (On postawił mnie w sytuacji, w której nie mogłem powiedzieć nie.)
   She was placed in an awkward situation. (Ona została postawiona w niezręcznej sytuacji.)
 3. stand *****
 4. ante
 5. wager
 6. preplace
idiom
 1. bet the ranch , także: bet the farm
czasownik
 1. stand somebody something *****
  • postawić komuś coś, zapłacić za coś  BrE
   I'll stand you the burger. (Ja ci postawię burgera.)
   If you want my help, you will have to stand me all the necessary equipment. (Jeżeli chcesz mojej pomocy, musisz mi zapłacić za cały potrzebny sprzęt.)
phrasal verb
 1. get somebody something *****
phrasal verb
 1. set somebody up
  • postawić kogoś (w jakiejś sytuacji)
   You've set her up in a really difficult situation. (Postawiłeś ją w bardzo trudnej sytuacji.)
   I don't want to set you up in an awkward position. (Nie chcę cię postawić w niezręcznej pozycji.)
phrasal verb
 1. stand up to somebody

Powiązane zwroty — "być postawionym"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
wykrzyknik