BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"wystawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystawać" po polsku

wystawać

czasownik
 1. project *****
  • wystawać, sterczeć [INTRANSITIVE]
   We had to project for 4 hours before someone let us in. (Musieliśmy sterczeć 4 godziny, zanim ktoś nas wpuścił.)
   I'm not going to project here and freeze to death. (Nie zamierzam tu sterczeć i zamarznąć na śmierć.)
 2. poke ** , także: proke British English dialect
  • wystawać, sterczeć (o części czegoś) [INTRANSITIVE]
   The price tag is poking out of your shirt. (Metka wystaje z twojej koszuli.)
   My toe pokes a little bit. (Mój palec u nogi trochę sterczy.)
 3. protrude
  • wystawać, sterczeć
   A huge umbrella was protruding from her bag. (Ogromny parasol wystawał z jej torby.)
   A rusty nail was protruding from the wall, so I took it out. (Zardzewiały gwóźdź wystawał ze ściany, więc go wyjąłem.)
 4. jut
 5. pooch
 6. protend
phrasal verb
 1. stick out *  
  I noticed some books sticking out of his bag. (Zauważyłem parę książek wystających z jego torby.)
  A pencil was sticking out of his pocket. (Z jego kieszeni wystawał ołówek.)
 2. stick up   [INTRANSITIVE]
  She looked neat and tidy save for one hair sticking up out of her right sleeve. (Wyglądała bardzo schludnie i czysto, pomijając jeden włosek wystający z jej prawego rękawa.)
 3. jut out
 4. poke out  

"wystawać" — Słownik kolokacji angielskich

poke out kolokacja
 1. poke czasownik + out particle = wystawać
  Bardzo silna kolokacja

  Her fingers were still poking out from under the door.

  Podobne kolokacje:
stick out kolokacja
 1. stick czasownik + out particle = wystawać
  Bardzo silna kolokacja

  The cold water made the points stick out at him.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo