Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"stanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stanie" po polsku

stanie

rzeczownik
 1. standing **  
  Standing for so long made my legs hurt. (Stanie przez tak długi czas sprawiło, że bolały mnie nogi.)
obrazek do "stop" po polsku
czasownik
 1. stop , *****
  • zatrzymywać się, stawać [przechodni/nieprzechodni]
   Could you stop here, please? (Czy mógłbyś się, proszę, tutaj zatrzymać?)
   He stopped to admire the view. (On zatrzymał się, aby podziwiać widok.)
   She stopped and took a picture. (Ona stanęła i zrobiła zdjęcie.)
   Buses stop here. (Autobusy zatrzymują się tutaj.)
   link synonim: call
 2. come to rest
obrazek do "stand" po polsku
czasownik
 1. stand *****   [nieprzechodni]
  The statue stands in the middle of the marketplace. (Posąg stoi na środku rynku.)
  He stood in the doorway. (On stał w drzwiach.)
  Stand still for a moment. (Stań nieruchomo na moment.)
 2. face *****
  • stać, zwrócić się twarzą do kogoś [przechodni]
   Face me when you talk to me. (Zwróć się do mnie twarzą, kiedy do mnie mówisz.)
   She was ashamed, so she didn't want to face him. (Była zawstydzona, więc nie chciała zwrócić się do niego twarzą.)
   You must face the judge at all times. (Musisz być cały czas zwrócony twarzą do sędziego.)
   Why do you always face the wall when you are speaking to me? (Dlaczego zawsze jesteś obrócony twarzą do ściany, kiedy ze mną rozmawiasz?)
phrasal verb
 1. be in *****
rzeczownik
 1. state *****
  • stan (w jakimś coś lub ktoś się znajduje) [policzalny]
   His car is in a terrible state. (Jego samochód jest w okropnym stanie.)
   I don't know if her state of mind will improve. (Nie wiem, czy stan jej umysłu się poprawi.)
   She's not in a state to take care of her own. (Ona nie jest w stanie zająć się sobą.)
   link synonim: condition
   zobacz także: situation
  • stan (jednostka administracyjna państwa)  BrE [policzalny]
   Alaska is the largest state in the United States. (Alaska jest największym stanem w Stanach Zjednoczonych.)
   The United States consists of 50 states. (Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów.)
 2. State *****
  • stan (jednostka administracyjna państwa)  BrE
   Alaska is the biggest state in the USA. (Alaska jest największym stanem w USA.)
   Is Hawaii a state? (Czy Hawaje są stanem?)
 3. condition *****   [policzalny lub niepoliczalny]
  This car is in good condition. (Ten samochód jest w dobrym stanie.)
  The second-hand clothes I bought are in excellent condition. (Używane ubrania, które kupiłem, są w doskonałym stanie.)
  There's been a considerable improvement in her condition. (Nastąpiła znacząca poprawa jej stanu.)
  link synonim: state
 4. position *****
  • sytuacja, stan [policzalny]
   We are in a very dire position. (Jesteśmy w bardzo złej sytuacji.)
   She's in a really bad position, we should help her. (Ona jest w naprawdę złym stanie, powinniśmy jej pomóc.)
   There must be something we can do in this position. (Musi być coś, co możemy zrobić w tej sytuacji.)
 5. status , ****
  • status, stan [policzalny lub niepoliczalny]
   To check the status of your application you need your ID number. (Aby sprawdzić stan wniosku, potrzebujesz swój numer identyfikacyjny.)
   What's the status of my package? (Jaki jest status mojej przesyłki?)
  • sytuacja, stan (rzeczy) [niepoliczalny]
   What's the current status of the negotiations? (Jaki jest obecny stan negocjacji?)
   I'm not satisfied with the status of our company. (Nie jestem zadowolony z sytuacji naszej firmy.)
 6. waist **
 7. estate ***
  • stan (np. małżeński)
   What's her estate? Is she married? (Jaki jest jej stan małżeński? Czy ona jest zamężna?)
  • stan (miejsce zajmowane w społeczeństwie) przestarzale
   She was born in a very low estate in the society. (Ona urodziła się w bardzo niskim stanie w społeczeństwie.)
 8. way *****
  • stan, kondycja [tylko liczba pojedyncza]
   He's in a good way - I saw him yesterday. (Jest w dobrym stanie - widziałem go wczoraj.)
   I should run more often to improve my way. (Powinienem częściej biegać, żeby poprawić swoją kondycję.)
 9. complement , *
 10. state pattern
 11. building condition , condition of the building
 12. two and eight BrE slang  
obrazek do "become" po polsku
czasownik
 1. become *****   [nieprzechodni]
  She's become a beautiful young woman. (Ona stała się piękną młodą kobietą.)
  Jack became angry with himself. (Jack stał się zły na siebie.)
  Her life has become very difficult. (Jej życie stało się bardzo trudne.)
  link synonim: get
 2. grow , *****
 3. get *****   [przechodni]
  He got really annoying lately. (On stał się ostatnio naprawdę denerwujący.)
  She is getting more and more attractive. (Ona staje się coraz bardziej atrakcyjna.)
  link synonim: become
phrasal verb
 1. start out **
 2. go down ***
czasownik
 1. stall **
 2. come to a stop
 3. enmire
phrasal verb
 1. bog down
wykrzyknik
 1. hold it **  
  Hold it! I have to see your ID. (Stać! Muszę zobaczyć wasze dowody osobiste.)
 2. hold everything!
 3. stop the music!  
phrasal verb
 1. get into somebody ***
idiom
 1. become of something
  • stać się (z czymś)
   Whatever became of that necklace I gave you for your birthday? (Co się stało z tym naszyjnikiem, który dałem ci na urodziny?)
   What will become of my house when I move abroad? (Co stanie się z moim domem, kiedy wyprowadzę się za granicę?)
 2. become of somebody
  • stać się (z kimś)
   I wonder what will become of her now, that she's lost her job. (Zastanawiam sie co się z nią stanie teraz, kiedy straciła pracę.)
   I don't want to know what will become of him - he's not my problem. (Nie chcę wiedzieć, co się z nim stanie - on nie jest moim problemem.)
   link synonim: happen
phrasal verb
 1. come about *
czasownik
 1. come to pass  
czasownik
 1. be grounded on something , be grounded in something
 2. be founded on something , be founded upon something
wykrzyknik
 1. Freeze!
  • Nie ruszać się!, Stać!
   Freeze! Or I'll shoot! (Stój! Bo będę strzelał!)
   Freeze! - screamed the policeman. (Nie ruszaj się! - krzyknął policjant.)

Powiązane zwroty — "stanie"

rzeczownik
stacja = station +3 znaczenia
rozwój (stanie się bardziej zaawansowanym) = development
gaz (substancja w stanie gazowym) = gas
sen (stan) = sleep
postój = stop +1 znaczenie
stoisko = counter +1 znaczenie
Miami (miasto w stanie Floryda) = Miami
Detroit (miasto w USA, w stanie Michigan) = Detroit
Wirginia (stan w USA) = Virginia
Dallas (miasto w USA, w stanie Teksas) = Dallas
Seattle (miasto w USA, w stanie Waszyngton) = Seattle
utrzymanie (np. w dobrym stanie) = preservation
Denver (miasto w USA, w stanie Kolorado) = Denver
konsternacja (o stanie zmieszania) = perplexity
wrak (stary samochód w kiepskim stanie) = wreck
Minneapolis (miasto w USA, w stanie Minnesota) = Minneapolis
Atlanta (miasto w stanie Georgia) = Atlanta
czasownik
postawić = put +3 znaczenia
pozostawać (w jakimś stanie) = keep
oczekiwać (np. że coś się stanie) = expect , także: spect język mówiony
mieć (coś w określonej pozycji, w określonym stanie) = have
ustanawiać = establish +1 znaczenie
poprawiać (stan czegoś) = reclaim
przeczuć (że coś się stanie) = presage
przyimek
w (o stanie, sytuacji) = in
w stanie = at , at
phrasal verb
przymiotnik
inne
spójnik
nim (np. coś się stanie) = before
od momentu (kiedy coś się stanie) = once , także: oncet
inne
zanim (coś się stanie, coś zostanie napisane) = in before , INB4
Milwaukee (miasto w stanie Wisconsin) = Milwaukee
nazwa własna
Pittsburgh (miasto w stanie Pensylwania) = Pittsburgh
przysłówek