"postój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postój" po polsku

postój

rzeczownik
 1. stop , *****
  • zatrzymanie, postój, przerwa [policzalny]
   Let's make a stop to stretch our legs. (Zróbmy postój, aby rozprostować nasze nogi.)
   We worked for 5 hours without a stop. (Pracowaliśmy przez 5 godzin bez przerwy.)
 2. halt **
  • postój, przystanek, stacja [policzalny]
   Due to engine failure, we were forced to have a halt. (Z powodu awarii silnika byliśmy zmuszeni zrobić postój.)
 3. sojourn
 4. stopover BrE , layover AmE
obrazek do "character" po polsku
rzeczownik
 1. form ***** , forme dawne użycie
  • forma, postać, kształt [policzalny]
   It was a mild form of flu. (To była łagodna postać grypy.)
   I don't know what it was, but it had the form of a big dog. (Nie wiem co to było, ale miało kształt wielkiego psa.)
   Running is a good form of exercise. (Bieganie jest dobrą formą ćwiczenia.)
 2. character ****
  • postać (w książce, filmie, sztuce) [policzalny]
   The main character in the film is a girl who runs away from home. (Główną postacią w filmie jest dziewczyna, która ucieka z domu.)
   Harry Potter is a fictional character. (Harry Potter jest postacią fikcyjną.)
 3. figure , *****
  • osobistość, postać (ważna, np. historyczna) [policzalny]
   Napoleon was a significant historical figure. (Napoleon był ważną postacią historyczną.)
   She is an important figure in modern literature. (Ona jest ważną postacią w literaturze współczesnej.)
   He's a famous figure in the world of fashion. (On jest znaną osobistością w świecie mody.)
   How can you not know him? He is a famous figure. (Jak możesz go nie znać? To znana osobistość.)
   link synonim: personality
  • sylwetka, postać (specyficzna sylwetka, zwłaszcza taka, którą niewyraźnie widać) [policzalny]
   I could see a tall figure in the shadows. (Widziałam wysoką sylwetkę w cieniu.)
   A figure in a hat was standing beside my bed. (Postać w kapeluszu stała obok mojego łóżka.)
  • postać (na obrazie), model (osoby) [policzalny]
   The two figures in the background are the painter's parents. (Dwie postaci w tle są rodzicami malarza.)
   zobacz także: figurine
 4. effigy
 5. visage
  • wygląd, postać [policzalny]
   People stopped paying attention to the visage of the city they live in. (Ludzie przestali zwracać uwagę na wygląd miasta, w którym mieszkają.)
   link synonim: look
 6. gestalt   termin techniczny

Powiązane zwroty — "postój"

czasownik
phrasal verb
idiom
wykrzyknik
stać! = hold it +2 znaczenia
rzeczownik
Orion (postać z mitologii greckiej) = Orion
Achilles (postać z mitologii greckiej) = Achilles
Ryjek (postać z "Muminków") = Sniff
Argos (postać z mitologii greckiej) = Argus
Agamemnon (postać z mitów greckich) = Agamemnon
Minotaur (postać z mitologii greckiej) = Minotaur
Adonis (postać z mitologii greckiej) = Adonis
Piętaszek (postać z "Robinsona Cruzoe") = Friday , Fri.
Izolda (postać z "Tristana i Izoldy") = Isolde
Myszka Miki (postać z bajek Disneya) = Mickey Mouse
pit stop (krótki postój techniczny w czasie wyścigu, np. na wymianę opon) = pit stop
Orestes (postać z mitologii greckiej) = Orestes
Ardibeheszt (postać w mitologii perskiej) = Asha
Wodnik (postać w demonologii słowiańskiej) = Vodyanoy
Pierrot (postać we francuskiej pantomimie) = Pierrot
inne
Tygrysek (postać z "Kubusia Puchatka") = Tigger