"zaczynać zmieniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaczynać zmieniać" po polsku — Słownik angielsko-polski

zaczynać zmieniać

czasownik
  1. grow *****
    • stawać się, zaczynać, zaczynać zmieniać (np. zdanie, postawę) [INTRANSITIVE]
      You should eat a lot of meat to grow strong. (Musisz jeść dużo mięsa, żeby stać się silnym.)
      She grew to like my family eventually. (W końcu zaczęła lubić moją rodzinę.)