TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sprzeciwić się komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzeciwić się komuś" po polsku

czasownik
 1. oppose ***
  • sprzeciwić się, sprzeciwiać się [przechodni]
   My parents opposed my marriage to a younger man. (Moi rodzice sprzeciwili się mojemu małżeństwu z młodszym mężczyzną.)
   Public opinion in both countries opposes the war. (Opinia publiczna w obu krajach sprzeciwia się wojnie.)
 2. nix    AmE potocznie
 1. decide against doing something

sprzeciwić się komuś

phrasal verb
 1. stand up to somebody
  • stawić komuś czoła, sprzeciwić się komuś, postawić się komuś
   You have to learn to stand up to your mother. (Musisz nauczyć się sprzeciwiać się swojej matce.)
   He stood up to his boss. (On stawił czoła swojemu szefowi.)
   I know you're scared of your teacher but you have to stand up to him. (Wiem, że boisz się swojego nauczyciela, ale musisz stawić mu czoła.)
czasownik
 1. outbrave  
czasownik
 1. demur
  • odmawiać, sprzeciwiać (się)
   First he demurred but then he changed his mind. (Najpierw odmówił, ale później zmienił zdanie.)
czasownik
 1. object ****   [nieprzechodni]
  I objected to going to a park in cold weather. (Sprzeciwiłam się pójściu do parku w zimną pogodę.)
 2. resist ***
  • opierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się [przechodni]
   Don't resist your mother! (Nie sprzeciwiaj się swojej matce!)
   I resisted the reform. I have my own opinions. (Sprzeciwiłem się reformie. Mam własne poglądy.)
   His offer wasn't attractive so I resisted it. (Jego oferta nie była atrakcyjna, więc ją odrzuciłem.)
 3. revolt *
  • sprzeciwiać się, buntować się
   They will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries. (Z czasem zaczną się buntować, jeśli zauważą, że import z krajów trzecich przyczynia się do deprecjonowania tych norm.)
 4. cross , ****
  • sprzeciwiać się, przeciwstawiać się (np. szefowi) [przechodni]
   Don't cross me. I am your boss, and I can fire you if I want to. (Nie sprzeciwiaj mi się. Ja jestem twoim szefem i mogę cię zwolnić, jeżeli zechcę.)
   The subject crossed the king. (Poddany sprzeciwił się królowi.)
 5. antagonize , antagonise BrE  
 6. remonstrate
 7. be in revolt
 8. repugn
 9. recalcitrate
 10. stickle
 11. reluct
phrasal verb
 1. object to something *
 2. go against something  
  The president of the city went against the further restriction of law. (Prezydent miasta sprzeciwiał się dalszemu zaostrzeniu przepisów.)
  A soldier mustn't go against his commander. (Żołnierz nie może się sprzeciwić swojemu dowódcy.)
 3. stand against something  
  She stands against such cruel treatment of animals. (Ona sprzeciwia się tak okrutnemu traktowaniu zwierząt.)
 4. stand out against something  
 1. combat something ***
 2. raise an objection to something  

Powiązane zwroty — "sprzeciwić się komuś"

przymiotnik
rzeczownik
sprzeciw = opposition +14 znaczeń
inne