"revolt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "revolt" po angielsku

revolt *

rzeczownik
 1. sprzeciw, bunt (przeciwko czemuś)
  He was responsible for organizing a peasant revolt in South America. (Był odpowiedzialny za organizowanie buntu chłopskiego w Ameryce Południowej.)
  The leaders of the revolt were harshly punished. (Liderzy buntu byli surowo ukarani.)
  zobacz także: disorder
 2. rewolta, bunt, powstanie (z użyciem przemocy)
  The government had to resign after the military revolt. (Rząd musiał podać się do dymisji po rewolcie wojskowej.)
  zobacz także: uprising

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sprzeciwiać się, buntować się
  They will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries. (Z czasem zaczną się buntować, jeśli zauważą, że import z krajów trzecich przyczynia się do deprecjonowania tych norm.)
 2. buntować się, wszczynać bunt
  If our troops revolt, we will be powerless. (Jeżeli nasze wojska się zbuntują, będziemy bezbronni.)
 3. oburzać, napawać obrzydzeniem, budzić odrazę
  Their performance revolted me. (Ich przedstawienie wzbudziło we mnie odrazę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo