ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"postawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postawa" po polsku

postawa

rzeczownik
 1. attitude **** , także: tude slang
  • postawa, zachowanie [policzalny lub niepoliczalny]
   When I said who I was, their attitude changed dramatically. (Kiedy powiedziałem kim jestem, ich postawa zmieniła się dramatycznie.)
   After the trip to India, their attitude had radically changed. (Po wycieczce do Indii, ich postawa zmieniła się radykalnie.)
 2. posture *
 3. bearing , *
  • postura, postawa (sposób poruszania się, wygląd) [niepoliczalny]
   I assumed from his bearing that he was a physical worker. (Z jego postury wywnioskowałem, że był pracownikiem fizycznym.)
 4. stance **
  • pozycja, postawa [policzalny]
   The wrestler assumed the defensive stance. (Zapaśnik przyjął postawę obronną.)
 5. demeanour British English oficjalnie , demeanor American English oficjalnie *
 6. carriage *
 7. deportment
 8. ride ***
  • postawa, podejście, stosunek (np. wobec kogoś) slang
   What's your ride towards this matter? (Jaki jest Twój stosunek do tej sprawy?)
   You have bad ride toward your child. (Masz złą postawę wobec swojego dziecka.)
 9. comportment
 10. yahooism
 11. portance
 12. comportance

Powiązane zwroty — "postawa"

rzeczownik
przyimek
czasownik
idiom
phrasal verb
przymiotnik
postawny = big +3 znaczenia
nieugięty (np. postawa, wola) = inflexible
wykrzyknik
baczność (postawa) = attention , att. (skrót) , attn. (skrót)
inne

powered by  eTutor logo