TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"podejście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejście" po polsku

podejście

rzeczownik
 1. approach , *****
  • podejście, metoda (sposób robienia czegoś) [policzalny]
   Let's try a different approach. (Spróbujmy innego podejścia.)
   I don't understand his approaches. (Nie rozumiem jego metod.)
   This teacher uses an innovative approach of teaching. (Ten nauczyciel stosuje innowacyjną metodę nauczania.)
 2. touch ****
  • podejście, ręka [policzalny]
   He has a good touch for children. (On ma dobre podejście do dzieci.)
   You have such a good touch for animals. (Masz taką dobrą rękę do zwierząt.)
 3. coming **
 4. whack
 5. line *****
  • sposób, metoda, podejście [policzalny]
   Your line to children is amazing. (Twoje podejście do dzieci jest niesamowite.)
   I really admire his line to life. (Naprawdę podziwiam jego podejście do życia.)
 6. ride ***
  • postawa, podejście, stosunek (np. wobec kogoś) slang
   What's your ride towards this matter? (Jaki jest Twój stosunek do tej sprawy?)
   You have bad ride toward your child. (Masz złą postawę wobec swojego dziecka.)
 7. hack *
 8. oner
 9. fenagling
 10. whop , także: whap
idiom
 1. a throw of the dice , a dice throw
Final Approach on Flickr
czasownik
 1. come *****
  • podchodzić, zbliżać się [nieprzechodni]
   Come here, please. (Podejdź tutaj, proszę.)
   A little roe deer came to the group of children. (Mała sarenka podeszła do grupy dzieci.)
   Come and look at this! (Podejdź i popatrz na to!)
   W języku mówionym, czasownik "come" może być używany z dodatkowym czasownikiem poprzedzonym "and", na przykład "Come and play with me". W AmE "and" może być pominięte, dzięki czemu otrzymujemy konstrukcję "come + verb", która jest stosowana do wydawania poleceń, jak na przykład "Come eat your breakfast", "Come clean up after yourself".
 2. stalk **
 3. take *****
 4. abord przestarzale
 5. approach , *****
  • zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The soldiers are approaching the enemy. (Żołnierze podchodzą do wroga.)
   He approached the girl he found attractive. (On podszedł do dziewczyny, która mu się podobała.)
   Don't approach the cages, our monkeys are aggressive. (Nie zbliżaj się do klatek, nasze małpy są agresywne.)
   I carefully approached the bomb. (Ostrożnie zbliżyłem się do bomby.)
   link synonim: near
phrasal verb
 1. come up ****
  • podchodzić (w górę), osiągać (jakiś poziom, np. woda w piwnicy)
   The water in the basement is coming up, we have to do something! (Woda w piwnicy podchodzi w górę, musimy coś zrobić!)
   During the flood in '97, the water came up to the ceiling of our house. (Podczas powodzi w roku '97, woda podeszła pod sufit w naszym domu.)
czasownik
 1. approach , *****
  • podejść (do problemu, sytuacji) [przechodni]
   I have no idea how to approach this. (Nie mam pojęcia, jak do tego podejść.)
   She approached the problem in a very imaginative way. (Ona podeszła do problemu w bardzo pomysłowy sposób.)
 2. finagle , fenagle
rzeczownik
 1. walk up
  • wejść na górę, podejść (do czegoś)
   You can't just walk up to someone and kill them. (Nie możesz po prostu podejść do kogoś i go zabić.)

Powiązane zwroty — "podejście"

rzeczownik
przymiotnik
delikatny (np. zasady, podejście) = soft
metodyczny (np. podejście) = disciplined
ochoczy (np. podejście) = cheerful
dwustronny (np. podejście, atak) = two-pronged , double-pronged
uproszczony (np. podejście) = no-frills
wykalkulowany (np. podejście, działanie) = calculating
phrasal verb
inne
czasownik
idiom