PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"cheerful" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cheerful" po angielsku

cheerful *

przymiotnik
 1. radosny, pogodny, wesoły (np. człowiek)
  Peter is a very cheerful baby and almost never cries. (Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.)
  He has a very cheerful smile. (On ma bardzo wesoły uśmiech.)
  He is in a cheerful mood today, he smiles all the time. (On jest dzisiaj w wesołym humorze, cały czas się uśmiecha.)
  link synonim: bright
 2. przytulny, nastrojowy (np. atmosfera, miejsce)
  The whole family had dinner together and the atmosphere was cheerful. (Cała rodzina jadła razem obiad i atmosfera była przytulna.)
  Her music is so cheerful, I want to buy her album. (Jej muzyka jest taka nastrojowa, chcę kupić jej album.)
  This cheerful place reminds me of home. (To przytulne miejsce przypomina mi dom.)
 3. ochoczy (np. podejście)
  Bill is a cheerful worker. He never complains and does what he is asked to do. (Bill jest ochoczym robotnikiem. On nigdy nie narzeka i robi to, o co jest poproszony.)
  My son is very cheerful. He's a great helper. (Mój syn jest bardzo ochoczy. On jest świetnym pomocnikiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo