"wesoło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wesoło" po polsku

wesoło

obrazek do "happily" po polsku
przysłówek
 1. happily **
  • szczęśliwie, wesoło
   "And they lived happily ever after..." ("I żyli długo i szczęśliwie...")
 2. cheerfully
  • wesoło, radośnie, pogodnie
   My mother cheerfully greeted our guests. (Moja mama powitała wesoło naszych gości.)
   She sang a song cheerfully. (Ona radośnie zaśpiewała piosenkę.)
   He always grins so cheerfully. (On zawsze uśmiecha się tak pogodnie.)
 3. playfully
 4. brightly * , bright termin literacki
 5. joyfully
 6. merrily
 7. cheerily
 8. hilariously
 9. laughingly
 10. jauntily
 11. gaily , także: gayly
 12. jollily
 13. cheeringly
 14. jocundly  
 15. gamesomely
 16. sportively
 17. rollickingly
 18. beamishly
 19. good-humouredly BrE , good-humoredly AmE  
 20. chirpily
 21. mirthfully
 22. jocosely
 23. heartsomely ScoE
 24. cheerly

Powiązane zwroty — "wesoło"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
phrasal verb
idiom
nazwa własna
Zobacz także: allegro