GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"rozweselić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozweselić kogoś" po polsku

czasownik
 1. buck ***
  • rozweselić, ucieszyć
   John tried to buck him up. (John starał się go pocieszyć.)
   She's so sad, maybe a joke will buck her. (Ona jest taka smutna, może żart ją rozweseli.)
   Is there anything I can do to buck you? (Czy jest coś, czym mógłbym cię rozweselić?)
 2. jolly ,

rozweselić kogoś

phrasal verb
 1. crack someone up , crack up someone
idiom
 1. brighten up somebody's day
phrasal verb
 1. jolly something up
czasownik
 1. cheer **
 2. exhilarate  
phrasal verb
 1. crack up
phrasal verb
 1. cheer up
  • rozweselić się, rozchmurzyć się
   The boy cheered up when he saw his mother buying him ice cream. (Chłopiec rozchmurzył się, gdy zobaczył, że mama kupuje mu lody.)
   Cheer up! It could have been worse! (Rozchmurz się! Mogło być gorzej!)
   I've got something to cheer you up - close your eyes. (Mam coś, co cię rozweseli - zamknij oczy.)
czasownik
 1. chirk up    AmE potocznie

Powiązane zwroty — "rozweselić kogoś"

przymiotnik
wesoły = cheerful +26 znaczeń
przysłówek
wesoło = happily +22 znaczenia