PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"rozweselić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozweselić kogoś" po polsku

czasownik
 1. buck ***
  • rozweselić, ucieszyć
   John tried to buck him up. (John starał się go pocieszyć.)
   She's so sad, maybe a joke will buck her. (Ona jest taka smutna, może żart ją rozweseli.)
   Is there anything I can do to buck you? (Czy jest coś, czym mógłbym cię rozweselić?)
 2. jolly ,

rozweselić kogoś

idiom
 1. crack someone up
  • rozśmieszyć kogoś, rozbawić kogoś, rozweselić kogoś
   His joke cracked me up, it was so funny. (Jego żart mnie rozśmieszył, był taki zabawny.)
   You have to see this film, it will crack you up. (Musisz obejrzeć ten film, rozweseli cię.)
 2. brighten up somebody's day
phrasal verb
 1. jolly something up
czasownik
 1. cheer **
 2. exhilarate  
phrasal verb
 1. crack up
phrasal verb
 1. cheer up
  • rozweselić się, rozchmurzyć się
   The boy cheered up when he saw his mother buying him ice cream. (Chłopiec rozchmurzył się, gdy zobaczył, że mama kupuje mu lody.)
   Cheer up! It could have been worse! (Rozchmurz się! Mogło być gorzej!)
   I've got something to cheer you up - close your eyes. (Mam coś, co cię rozweseli - zamknij oczy.)
czasownik
 1. chirk up   American English informal

Powiązane zwroty — "rozweselić kogoś"

przymiotnik
wesoły = cheerful +27 znaczeń
przysłówek
wesoło = happily +21 znaczeń

powered by  eTutor logo