"śmiejąc się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmiejąc się" po polsku

śmiejąc się

przysłówek
 1. laughingly
rzeczownik
 1. punk *
  • smarkacz, gnojek, śmieć informal
   You feelin' lucky, punk? (Myślisz, że to twój szczęśliwy dzień, śmieciu?)
   This punk tried to steal from me! (Ten gnojek próbował mnie okraść!)
 2. dross
 3. cruft
 4. chickenshit
czasownik
 1. durst
czasownik
 1. laugh , ****
  • śmiać się, zaśmiać się [INTRANSITIVE]
   The boy laughed and kept on going. (Chłopiec zaśmiał się i szedł dalej.)
   I could do nothing but laugh. (Nie mogłem zrobić nic, tylko się śmiać.)
   Everyone at the table laughed. (Wszyscy przy stole się zaśmiali.)
   She laughed but inside she was feeling humiliated. (Ona się zaśmiała, ale w środku czuła się upokorzona.)
   Suddenly, I started laughing and crying at the same time. (Nagle zacząłem śmiać się i płakać w tym samym momencie.)
   I laughed when I saw my best friend wear that ugly dress. (Zaśmiałam się, kiedy zobaczyłam moją najlepszą przyjaciółkę ubraną w tę brzydką sukienkę.)
 2. roar **
 3. go laughing  
 4. arride
 1. wear a grin  
czasownik
 1. daren't

powered by  eTutor logo