"radośnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "radośnie" po polsku

radośnie

przysłówek
 1. happily **
 2. cheerfully
  • wesoło, radośnie, pogodnie
   My mother cheerfully greeted our guests. (Moja mama powitała wesoło naszych gości.)
   She sang a song cheerfully. (Ona radośnie zaśpiewała piosenkę.)
   He always grins so cheerfully. (On zawsze uśmiecha się tak pogodnie.)
 3. gleefully
 4. brightly * , bright literary
 5. blithely
 6. joyfully
 7. merrily
 8. cheerily
 9. joyously
 10. jubilantly
 11. buoyantly
 12. light-heartedly , także: lightheartedly
 13. perkily
 14. elatedly
 15. festively  
 16. blithesomely  
 17. exhilaratingly  
 18. gladsomely  
 19. riantly  
 20. jollily
 21. cheeringly
 22. chirpily
 23. mirthfully
 24. effervescently , effervescingly
 25. cheerly

Powiązane zwroty — "radośnie"

rzeczownik
radość = joy +16 znaczeń
wołanie radośnie = whooping +1 znaczenie
przymiotnik
czasownik
phrasal verb
rozweselić coś (sprawić, że coś wygląda radośnie) = jolly something up
Zobacz także: radośnie spacerować

powered by  eTutor logo