KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"rozweselać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozweselać" po polsku

rozweselać

czasownik
 1. cheer **
  • pocieszać, rozweselać, dodawać otuchy [TRANSITIVE]
   He cheered me with his jokes. (On pocieszył mnie swoimi dowcipami.)
   He always cheers me up with his jokes. (On mnie zawsze rozwesela swoimi dowcipami.)
 2. exhilarate  
phrasal verb
 1. crack up
czasownik
 1. buck ***
  • rozweselić, ucieszyć
   John tried to buck him up. (John starał się go pocieszyć.)
   She's so sad, maybe a joke will buck her. (Ona jest taka smutna, może żart ją rozweseli.)
   Is there anything I can do to buck you? (Czy jest coś, czym mógłbym cię rozweselić?)
 2. jolly ,
phrasal verb
 1. jolly something up
phrasal verb
 1. cheer up
  • rozweselić się, rozchmurzyć się
   The boy cheered up when he saw his mother buying him ice cream. (Chłopiec rozchmurzył się, gdy zobaczył, że mama kupuje mu lody.)
   Cheer up! It could have been worse! (Rozchmurz się! Mogło być gorzej!)
   I've got something to cheer you up - close your eyes. (Mam coś, co cię rozweseli - zamknij oczy.)
czasownik
 1. chirk up   American English informal

Powiązane zwroty — "rozweselać"

przymiotnik
wesoły = cheerful +25 znaczeń
przysłówek
wesoło = happily +20 znaczeń
rzeczownik
idiom

powered by  eTutor logo