"rozchmurzyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozchmurzyć się" po polsku

rozchmurzyć się

czasownik
 1. clear *****
  • rozpogodzić się, rozchmurzyć się (o twarzy) literary [INTRANSITIVE]
   Her face cleared when she saw her husband. (Jej twarz rozpogodziła się, kiedy zobaczyła swojego męża.)
   The baby cleared when it saw a lollipop. (Dziecko się rozpogodziło, kiedy zobaczyło lizaka.)
phrasal verb
 1. cheer up
  • rozweselić się, rozchmurzyć się
   The boy cheered up when he saw his mother buying him ice cream. (Chłopiec rozchmurzył się, gdy zobaczył, że mama kupuje mu lody.)
   Cheer up! It could have been worse! (Rozchmurz się! Mogło być gorzej!)
   I've got something to cheer you up - close your eyes. (Mam coś, co cię rozweseli - zamknij oczy.)
 2. brighten up  
czasownik
 1. uncloud

Powiązane zwroty — "rozchmurzyć się"

rzeczownik
chmura = cloud +2 znaczenia
zachmurzenie = overcast +2 znaczenia

"rozchmurzyć się" — Słownik kolokacji angielskich

cheer up kolokacja
 1. cheer czasownik + up particle = rozweselić się, rozchmurzyć się
  Bardzo silna kolokacja

  Then I thought of a way to cheer them up.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo