"radosny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "radosny" po polsku — Słownik angielsko-polski

radosny

How to be Happy in Life? 10 Tips to Move Towards Joy
przymiotnik
 1. happy ****
  • pogodny, radosny
   Happy Christmas! (Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!)
   I'm in a very happy mood. (Jestem w bardzo pogodnym nastroju.)
   zobacz także: merry
 2. cheerful *
  • radosny, pogodny, wesoły (np. człowiek)
   Peter is a very cheerful baby and almost never cries. (Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.)
   He has a very cheerful smile. (On ma bardzo wesoły uśmiech.)
   He is in a cheerful mood today, he smiles all the time. (On jest dzisiaj w wesołym humorze, cały czas się uśmiecha.)
   link synonim: bright
 3. merry *
  • radosny, wesoły
   He was whistling a merry tune. (On gwizdał wesołą melodię.)
   Her eyes were bright and merry. (Jej oczy były jasne i radosne.)
   link synonimy: jolly, cheery
   przeciwieństwa: sad, solemn
   zobacz także: happy, glad, jovial
 4. joyful
  • uradowany, szczęśliwy, radosny
   Love will make you a joyful person. (Miłość sprawi, że będziesz szczęśliwą osobą.)
   We received joyful news that she will recover. (Otrzymaliśmy radosną wiadomość, że ona wyzdrowieje.)
   Her smile is always warm and joyful. (Jej uśmiech jest zawsze ciepły i radosny.)
 5. bright ***
  • radosny, pogodny, promienny, rozpromieniony
   You're so bright today, did something good happen? (Jesteś dziś taka radosna, czy stało się coś dobrego?)
   She was very bright when she heard about your success! (Była bardzo rozpromieniona, kiedy usłyszała o twoim sukcesie!)
   Jenny is a very bright gal. (Jenny jest bardzo pogodną panną.)
   link synonim: cheerful
 6. jolly
  • radosny, wesoły
   "I should think so," replied the jolly host. ("Chyba tak", odpowiedział wesoły gospodarz.)
   Please take it, and have a jolly good time with it. (Proszę weź to i spędź z tym dobrze i wesoło czas.)
   I wasn't quite as jolly as I could wish to be. (Nie byłem całkiem tak radosny, jak chciałbym być.)
   link synonim: merry
   przeciwieństwa: gloomy, melancholy
   zobacz także: glad, jovial
 7. cheery
 8. gay ***
  • wesoły, radosny, zabawny old-fashioned
   He was always an optimistic, gay man. (On zawsze był optymistycznym, radosnym mężczyzną.)
   Oh, what a gay melody! (Och, cóż za wesoła melodia!)
   It was a gay evening - thank you! (To był zabawny wieczór - dziękuję ci!)
 9. celebratory
 10. exhilarating
  • radosny (np. o przeżyciu)
 11. jubilant
 12. joyous literary
 13. exhilarated
 14. bubbling
 15. gleeful
 16. perky
 17. blithe
  • radosny, beztroski (szczęśliwy, nie mający zmartwień)
 18. chipper
 19. light-hearted , także: lighthearted
 20. exultant
 21. sportive
 22. riant
 23. gleesome
 24. gladsome
 25. jocund
 26. bright and breezy  
 27. blithesome
 28. sparkish
 29. rident
 30. chirpy
 31. exhilarative
 32. mirthful
 33. vogie
 34. cadgy

Powiązane zwroty — "radosny"

rzeczownik
radość = joy +18 znaczeń
przysłówek
radośnie = happily +24 znaczenia
czasownik
radować = gratify +1 znaczenie
radować się = joy +2 znaczenia
idiom