"radosny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "radosny" po polsku

radosny

obrazek do "happy" po polsku obrazek do "cheerful" po polsku
przymiotnik
 1. happy ****
  • pogodny, radosny
   Happy Christmas! (Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!)
   I'm in a very happy mood. (Jestem w bardzo pogodnym nastroju.)
   zobacz także: merry
 2. cheerful *
  • radosny, pogodny, wesoły (np. człowiek)
   Peter is a very cheerful baby and almost never cries. (Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.)
   He has a very cheerful smile. (On ma bardzo wesoły uśmiech.)
   He is in a cheerful mood today, he smiles all the time. (On jest dzisiaj w wesołym humorze, cały czas się uśmiecha.)
   link synonim: bright
 3. merry *
  • radosny, wesoły
   He was whistling a merry tune. (On gwizdał wesołą melodię.)
   Her eyes were bright and merry. (Jej oczy były jasne i radosne.)
   link synonimy: jolly, cheery
   przeciwieństwa: sad, solemn
   zobacz także: happy, glad, jovial
 4. bright ***
  • radosny, pogodny, promienny, rozpromieniony
   You're so bright today, did something good happen? (Jesteś dziś taka radosna, czy stało się coś dobrego?)
   She was very bright when she heard about your success! (Była bardzo rozpromieniona, kiedy usłyszała o twoim sukcesie!)
   Jenny is a very bright gal. (Jenny jest bardzo pogodną panną.)
   link synonim: cheerful
 5. joyful
  • uradowany, szczęśliwy, radosny
   Love will make you a joyful person. (Miłość sprawi, że będziesz szczęśliwą osobą.)
   We received joyful news that she will recover. (Otrzymaliśmy radosną wiadomość, że ona wyzdrowieje.)
   Her smile is always warm and joyful. (Jej uśmiech jest zawsze ciepły i radosny.)
 6. jolly ,
  • radosny, wesoły
   "I should think so," replied the jolly host. ("Chyba tak", odpowiedział wesoły gospodarz.)
   Please take it, and have a jolly good time with it. (Proszę weź to i spędź z tym dobrze i wesoło czas.)
   I wasn't quite as jolly as I could wish to be. (Nie byłem całkiem tak radosny, jak chciałbym być.)
   link synonim: merry
   przeciwieństwa: gloomy, melancholy
   zobacz także: glad, jovial
 7. festive
 8. cheery
 9. gay ***
  • wesoły, radosny, zabawny przestarzale
   He was always an optimistic, gay man. (On zawsze był optymistycznym, radosnym mężczyzną.)
   Oh, what a gay melody! (Och, cóż za wesoła melodia!)
   It was a gay evening - thank you! (To był zabawny wieczór - dziękuję ci!)
 10. celebratory
 11. exhilarating
  • radosny (np. o przeżyciu)
 12. jubilant
 13. joyous termin literacki
 14. exhilarated
 15. bubbling
 16. gleeful
 17. perky
 18. blithe
  • radosny, beztroski (szczęśliwy, nie mający zmartwień)
 19. chipper
 20. light-hearted , także: lighthearted
 21. exultant
 22. sportive
 23. jocund
 24. gladsome
 25. bright and breezy  
 26. blithesome
 27. gleesome
 28. riant
 29. sparkish
 30. rident
 31. chirpy
 32. exhilarative
 33. mirthful
 34. vogie
 35. cadgy ScoE
 1. in high spirits

Powiązane zwroty — "radosny"

rzeczownik
radość = joy +18 znaczeń
przysłówek
radośnie = happily +24 znaczenia
czasownik
radować = gratify +1 znaczenie
radować się = joy +2 znaczenia
idiom