"uradowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uradowany" po polsku

uradowany

How to be Happy in Life? 10 Tips to Move Towards Joy
przymiotnik
 1. joyful
  • uradowany, szczęśliwy, radosny
   Love will make you a joyful person. (Miłość sprawi, że będziesz szczęśliwą osobą.)
   We received joyful news that she will recover. (Otrzymaliśmy radosną wiadomość, że ona wyzdrowieje.)
   Her smile is always warm and joyful. (Jej uśmiech jest zawsze ciepły i radosny.)
 2. chuffed
 3. proper chuffed British English slang
idiom
 1. all smiles
czasownik
 1. joy ***   termin literacki
  The whole town joyed after their wedding. (Całe miasto radowało się po ich ślubie.)
  Everyone will joy when the war is over. (Wszyscy będą się radować, kiedy wojna się skończy.)
 2. rejoice  
 3. exult
 4. jubilate

powered by  eTutor logo