"zachwycony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachwycony" po polsku

zachwycony

przymiotnik
 1. delighted *
  • zachwycony, uszczęśliwiony
   I'm certain he'll be delighted to see you. (Jestem pewien, że on będzie zachwycony, jak cię zobaczy.)
   She'd been delighted to be allowed to go with them. (Ona była zachwycona, że pozwolono jej iść z nimi.)
   We'd be delighted to attend your wedding. (Bylibyśmy zachwyceni, gdybyśmy mogli przyjść na wasz ślub.)
 2. ecstatic
  • zachwycony, uszczęśliwiony
   We are so ecstatic by the news. (Jesteśmy tacy uszczęśliwieni tymi wiadomościami.)
   The band was greeted by an ecstatic crowd. (Zespół został powitany zachwyconym tłumem.)
   link synonim: blissed out
 3. fascinated
 4. rapt
 5. wrapped
 6. enraptured
 7. smitten
  • oczarowany, zachwycony
   You are totally smitten, Kyle. I can see it in your eyes! (Jesteś totalnie oczarowany, Kyle. Widzę to w twoich oczach!)
 8. enrapt
 9. proper chuffed British English slang
idiom
 1. as pleased as punch
 2. chuffed to bits
czasownik
 1. delight **
  • zachwycić, zachwycać
   My cooking skills delight her. (Moje umiejętności kulinarne ją zachwycają.)
   Your performance delighted me. (Twój występ mnie zachwycił.)
 2. fascinate *
 3. charm ** , także: charme old use
  • oczarować, zachwycić (np. historia, opowieść)
   The story of his life charmed us. (Historia jego życia nas oczarowała.)
   What a touching story, it charmed me. (Co za wzruszająca historia, oczarowała mnie.)
 4. slay
  • zachwycić, rozbawić informal
   His performance slayed the audience. (Jego występ zachwycił widownię.)
   Użycie formy przeszłej "slayed" jest możliwe w przypadku czasownika "slay" w znaczeniu "zachwycić, rozbawić". Formy przeszłe "slew, slain" w innych znaczeniach niż "zachwycić, rozbawić" są powoli wypierane przez "slayed", lecz dalej uznawane są za poprawne i wiążące.
 5. enrapture , także: rapture
 6. ravish
 7. enravish
 8. imparadise
czasownik
 1. marvel *
 2. admire **
 3. rave *
  • zachwycać się (czymś)
   The tourists raved over London. (Turyści zachwycili się Londynem.)
 4. enthuse
 5. rhapsodize formal , rhapsodise British English formal
phrasal verb
 1. flip over something

Powiązane zwroty — "zachwycony"

rzeczownik
zachwycenie = slaying +3 znaczenia
przymiotnik
zachwycający = stunning +9 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo