"zachwalać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachwalać coś" po polsku

czasownik
 1. tout *
 2. pitch ***
  • reklamować, zachwalać American English [przechodni]
   We have to pitch our company to make it more popular. (Musimy reklamować naszę firmę, żeby stała się bardziej popularna.)
   Stop pitching this phone, I'll buy it anyway. (Przestań zachwalać ten telefon, i tak go kupię.)
   We pitched this product for mature audiences. (Reklamowaliśmy ten produkt dojrzałym odbiorcom.)

zachwalać coś

 1. rave about something

powered by  eTutor logo