"reklamować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "reklamować" po polsku

reklamować

czasownik
 1. promote ***
  • promować, reklamować (np. książkę) [przechodni]
   We can promote your new book in our newspaper if you want. (Możemy promować twoją nową książkę w naszej gazecie, jeśli chcesz.)
   I wrote to a publishing house. I want to promote my latest novel. (Napisałem do wydawnictwa. Chcę zareklamować moją nową powieść.)
 2. advertise * , także: advertize AmE
 3. endorse ** , także: indorse
  • lansować, reklamować (np. gdy ktoś sławny reklamuje jakiś produkt) [przechodni]
   That famous blogger is endorsing Coca-Cola. (Tamten sławny bloger reklamuje Coca-Colę.)
 4. complain ***
 5. tout *
  • reklamować, nagłaśniać (kogoś, coś) [przechodni]
   The event has been touted by the press for weeks. (To wydarzenie było nagłaśniane przez prasę od tygodni.)
 6. plug **
 7. pitch ***
  • reklamować, zachwalać  AmE [przechodni]
   We have to pitch our company to make it more popular. (Musimy reklamować naszę firmę, żeby stała się bardziej popularna.)
   Stop pitching this phone, I'll buy it anyway. (Przestań zachwalać ten telefon, i tak go kupię.)
   We pitched this product for mature audiences. (Reklamowaliśmy ten produkt dojrzałym odbiorcom.)
 1. advance publicity

"reklamować" — Słownik kolokacji angielskich

advance publicity kolokacja
 1. advance rzeczownik + publicity rzeczownik = reklamować, rozgłaszać, promować
  Zwykła kolokacja

  But there was little if any advance publicity about this development, and many senior citizens feel betrayed.