"advance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

advance rzeczownik

rzeczownik + advance
Kolokacji: 24
advance of the release dates • Game Boy Advance • technology advance • advance of the army • cash advance • ...
advance + rzeczownik
Kolokacji: 47
advance notice • advance guard • advance party • advance copy • advance warning • Advance Publication • advance purchase • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. advance guard = straż przednia, awangarda (w wojsku) advance guard
2. advance notice = wypowiedzenie z wyprzedzeniem advance notice
3. advance party = oddział straży przedniej advance party
4. advance copy = egzemplarz sygnalny, egzemplarz okazowy (książki) advance copy
5. advance warning = ostrzeżenie (uprzednie) advance warning
6. Advance Publication = Postęp Publikacja Advance Publication
7. advance purchase = zakup postępu advance purchase
9. advance team = postęp zespół advance team
10. advance scout = postęp skaut advance scout
11. advance directive = testament życia, wyrażenie zgody lub zakaz podtrzymywania życia w razie choroby lub wypadku advance directive
12. advance man = osoba podająca do ogólnej wiadomości i reklamująca wystąpienie polityka lub innej osoby publicznej advance man
13. advance knowledge = wiedza postępu advance knowledge
14. advance publicity = reklamować, rozgłaszać, promować advance publicity
  • But there was little if any advance publicity about this development, and many senior citizens feel betrayed.
  • There was a feeling, of course, that the show fell down in interest and that it did not live up to its advance publicity.
  • You'd expect the unhelpful advance publicity to make him wary of the Press.
  • This description comes in part from advance publicity about the piece.
  • She was about what I'd expected from the advance publicity.
  • But aside from the early reviews, this show's advance publicity tells the story.
  • It was developed in secrecy and with no advance publicity.
  • This murder would give us a lot of advance publicity.
  • It did not live up to the advance publicity about menace and danger.
  • Unlike many other famous tourist sites, the falls live up to their advance publicity.
advance + czasownik
Kolokacji: 35
advance makes • advance allows • advance leads • advance comes • advance continues • ...
czasownik + advance
Kolokacji: 55
make advances • continue one's advance • reject one's advances • book in advance • plan in advance • resist one's advances • ...
przymiotnik + advance
Kolokacji: 122
technological advance • recent advance • sexual advance • major advance • significant advance • rapid advance • scientific advance • ...
przyimek + advance
Kolokacji: 12
in advance • despite advances • with advances • to advances • of advances • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.