"indorse" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "indorse" po angielsku

endorse ** , także: indorse

czasownik
 1. udzielać poparcia, popierać, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata) [przechodni]
  I expect the boss to endorse these recommendations. (Oczekuję, że szef udzieli poparcia tym rekomendacjom.)
  I fully endorse everything the chairperson has said. (Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.)
  The president endorsed this candidate. (Prezydent udzielił poparcia temu kandydatowi.)
 2. lansować, reklamować (np. gdy ktoś sławny reklamuje jakiś produkt) [przechodni]
  That famous blogger is endorsing Coca-Cola. (Tamten sławny bloger reklamuje Coca-Colę.)
 3. zatwierdzać (np. dokument, fakturę) [przechodni]
  The proposals weren't endorsed by the manager. (Te propozycje nie były zatwierdzone przez menadżera.)
 4. podpisywać na odwrocie, indosować (czek) [przechodni]
 5. odnotować wykroczenie (na czyimś prawie jazdy) British English [przechodni]
  She was fined 300 pounds and her licence was endorsed. (Dostała grzywnę 300 funtów i odnotowano wykroczenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "indorse"

rzeczownik

powered by  eTutor logo