"advance publicity" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "advance publicity" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"advance publicity" — Słownik kolokacji angielskich

advance publicity kolokacja
  1. advance rzeczownik + publicity rzeczownik = reklamować, rozgłaszać, promować
    Zwykła kolokacja

    But there was little if any advance publicity about this development, and many senior citizens feel betrayed.

    Podobne kolokacje: