"ucieszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ucieszony" po polsku

czasownik
 1. buck ***
  • rozweselić, ucieszyć
   John tried to buck him up. (John starał się go pocieszyć.)
   She's so sad, maybe a joke will buck her. (Ona jest taka smutna, może żart ją rozweseli.)
   Is there anything I can do to buck you? (Czy jest coś, czym mógłbym cię rozweselić?)

powered by  eTutor logo