PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wspólne podejście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspólne podejście" po polsku

"wspólne podejście" — Słownik kolokacji angielskich

common approach kolokacja
  1. common przymiotnik + approach rzeczownik = wspólne podejście
    Bardzo silna kolokacja

    Since then, they have worked on a common approach to environmental improvement.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólne podejście
  1. collaborative przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Instead, he went through a collaborative approach with Wenders, who was very short on time.