"new approach" — Słownik kolokacji angielskich

new approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe podejście
  1. new przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Exactly how the new approach will work is not clear.